Braille (en onder Curie)


Curie en Braille


Bell


Joule


Bell


Bell


Bell


Faraday


Joule en Faraday
...er wordt heel wat geslapen... maar:


de eerste oogjes zijn open!