week 2  


Louis, het broertje van Lungo kwam langs voor zIjn eerste trimbeurt. Eerst even samen op de foto!

en een 'voor'en 'na' foto!

Klaar!